نمای ساختمان همچون دکوراسیون داخلی ساختمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، چراکه اولین نمایی که از بیرون دیده میشود همان نمای ساختمان است.در طراحی نمای ساختمان های امروزی با طراح هایی کاملا جدید روبه رو هستیم به طوری که از مصالح و رنگ متناسب با هر نما استفاده میشود.

1. نمای ساده و مدرن - همراه با پنجره

نمای مدرن

 

رنگ متالبک ، آجری ، برجستگی اطراف 


2.نمای ساختمان مسکونی - ساده

نمای ساده

محافظ پنجره ، پنجره های عمودی نسبتا بزرگ ، فاصله کم بین پنجره ها


3. نمای ساختمان ویلایی - کلبه ای

نمای ویلایی - کلبه ای

ساختمان دو طبقه ، ساختمان سبز ، قرون وسطایی ، پنجره های چوبی ، سقف متوسط


4.نمای ساختمان مسکونی - چند طبقه

نمای مسکونی مدرن

 

در شکل دو نمای ساختمان مدرن مسکونی را مشاهده می فرمایید.

سمت راست با تعداد پنجره بیشتر ، سمت چپ با پنجره کمتر و بالکن های بزرگتر

محافظ پنجره ، بالکن بزرگ ، رنگ روشن


5.نمای ساختمان مسکونی - آپارتمانی

نمای مسکونی

شکل متقارن ، الگو دار ، رنگ روشن ، بالکن های زیبا ، شیشه های محافظ

بدون شک ، کلان شهر های ایران ، از جمله تهران و اصفهان شاهد ظهور چنین نماهایی در آینده نزدیک هستند. 


6.نمای ساختمان مدرن - ساختمان سبز

نماس مدرن و سبز

نمای ساختمان روشن و تیره ، مناسب برای ساختمان (خانه)های سبز ، مناسب برای نصب پنل های خورشیدی ، بالکن های مناسب 


 پایان بخش اول.