سفت کاری ساختمان چیست ؟

سفت کاری ساختمان شامل مراحلی نظیر کندن پی ساختمان , بتن ریزی پی ساختمان , نصب ستون ها , تغیه چینی دیوار ها و در نهایت احداث سقف ساختمان میباشد.

نازک کاری و سفت کاری ساختمان چه تفاوتی دارند؟ (بیشتر بخوانید)

 

 مراحل احداث ساختمان چیست ؟

قبل از هر چیز باید بدانیم مراحل اصلی احداث ساختمان چیست ؟

 1. انتخاب و شناسایی زمین احداث ساختمان
 2. پیاده سازی نقشه ساختمان روی زمین
 3. خط کشی زمین (گچ ریزی روی زمین) برای مشخص شدن نقشه کلی
 4. آغاز مراحل سفت کاری ساختمان
 5. مراحل نازک کاری ساختمان
 6. تحویل پروژه

به طور خلاصه ابتدا زمین را شناسایی کرده و پس از بررسی نقشه ساختمان ، اقدام به پیاده کردن آن می کنند.نقشه ساختمان را با گچ ریزی روی زمین مشخص می کنند.

 

مراحل سفت کاری ساختمان چیست ؟

 1. گود برداری و خاک برداری زمین ساختمان (پی کنی ساختمان)
 2. پی ریزی ساختمان (قالب بندی و بتن ریزی و شناژ بندی)
 3. اسکلت بندی ساختمان (اسکلت فلزی یا بتنی)
 4. احداث تیرها و سقف ساختمان
 5. تیغه چینی دیوار ها
 6. پایان سفت کاری ساختمان و آغاز مراحل نازک کاری ساختمان

 

گودبرداری و خاکبرداری زمین ساختمان (پی کنی ساختمان)

در این مرحله باید به این نکته توجه داشت که تاسیسات اصلی ساختمان در سطح پایین تر از تراز طبیعی ساخته میشوند.پس ابتدا از گود برداری این قسمت ها روی نقشه ساختمان را آغاز می کنند.ایجاد یک سطح شیب دار برای انتقال خاک برداشته شده هم از جزئیات دیگر کار است.

گود برداری ساختمان - بناسازان

پی ریزی ساختمان (قالب بندی و بتن ریزی و شناژ بندی)

آرماتوربندی از حساس ترین و با دقت ترین قسمتھای ساختمانی نتونی میباشد زیرا ھمانطوری که قبلا گفته شد کلیه نیروھای
کششی در ساختمان بوسیله میله گردها تحمل می شود بدین لحاظ در اجرای آرماتور بندی ساختمانیهای بتونی باید نهایت
دقت و حوصله به عمل آید برای تعین تعداد میله گردها آرماتورها و تعیین قطر آنها از دو راه که یکی محاسـبه ودیـگری آئیـن نامه
اسـت استفاده می کنیم . در مورد اول مهندس محاسب با توجه به مشخصات قطعه بتونی قطر میله گردها را تعین نموده ودر
نقشه های مربوط مشخص می نماید .

پس از قالب بندی و آرماتوربندی ، اقدام به بتن ریزی می کنند که این عمل بوسیله پمپ های بتنی (تاور) در پروژه های بزرگ ساختمانی و بصورت دستی در ساختمانهای کم طبقه انجام میگیرد که بایستی دقت شود که ویبره بطور کامل زده شود تا حباب های داخل بتن خارج شده و استحکام بتن افزایش یابد.

پس از صرف مدتی نظیر یک تا دو هفته که به منطقه جغرافیایی هم بستگی دارد ، می توان مرحله بعد را آغاز کرد.

پی ریزی ساختمان - بناسازان

اسکلت بندی ساختمان (اسکلت فلزی یا بتنی)

پس از خشک شدن بتن زیر ساختمان ، سرهای فونداسیون مشخص هستند. که باید ستون های عمودی و در کل اسکلت ساختمان احداث شود.

اگر نیاز به اسکلت فلزی ساختمان باشد ، ستون ها و اسکلت ساختمان را با تیر ها و ستون های فلزی کامل می کنند ولی اگر اسکلت بتونی نیاز باشد ، ستون های ساختمان را با قالب های بتنی ایجاد می کنند.که بدین منظور در قالب های مورد نظر بتن را ریخته و منتظر خشک شدن آنها می باشند.

اسکلت بتنی - بناسازان

احداث تیرها و سقف ساختمان

در اغلب موارد بتون تیرهای اصلي وسقف يكپارچه ريخته مي شوند و آرماتورهای سقف وتیرهای اصلی به يكديگر متصل
میباشند اگر ضخامت تیرهای اصلی از سقف بیشتر باشند اغـلب اين تفاوت ضخـامت را از پائین منـظور نموده وآنگاه آن را
باسقف كاذب اصلاح می نمايند . تیرهای اصلي از دو قسمت تشكیل مي شود كه اين دو قسمت عبارتند از كف وگونه ھای
چپ و راست ولی اگر ضخامت سقف تیرهای اصلی مساوي باشد فقط احتیاج به كف دارد وساختن قالب آن بدين طريق است
پايه های با كلاهک به تعداد لازم بین دو ستون قرار داده وكف تیر اصلی را به پهنای تعیین شده در نقشه از قبل ساخته شده
است روی اين پايه ها نصب می نمايند.

سقف ساختمان

تیغه چینی دیوار ها

با تیغه چینی دیوارها ، اسکلت کلی ساختمان مشخص شده و ساختمان قابل تشخیص است.

دیوارچینی ساختمان - بناسازان

 

پایان سفت کاری ساختمان و آغاز مراحل نازک کاری ساختمان

مراحل سفت کاری به پایان رسید.حالا نوبت به شروع نازک کاری ساختمان می باشد.

بیشتر بخوانید : مراحل نازک کاری ساختمان چیست ؟ چگونه آغاز میشود ؟


خدمات نازک کاری و سفت کاری (در اصفهان)

شرکت بناسازن خاک و پی نقش جهان آماده ارائه خدماتی نظیر سفت کاری و نازک کاری ساختمان در اصفهان می باشد.